logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

2017-07-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249) od lipca 2017 r. na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby. Na listach tych pozostają pacjenci oczekujący na świadczenie, wpisani do 30 czerwca 2017 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta.

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń od 1 lipca 2017 r. powinni być wpisani na listę oczekujących prowadzoną przez świadczeniodawcę w swojej aplikacji.

Od lipca 2017 r. informacje z zakresu list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej nie będą publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ

Pliki do pobrania
Słownik świadczeń (AP kolce) - lipiec 2017 - 36 kB