logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Informacja nt. weryfikacji poprawności rozliczeń dot. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej WYGASAJĄCYCH 30 CZERWCA 2017 roku

2017-07-06

   

W nawiązaniu do komunikatu z 3 lipca 2017 roku (pt. "Dotyczy wszystkich świadczeniodawców, którym zostaną przedłużone umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej") Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia załącza do niniejszego komunikatu wykaz umów, które wygasły 30 czerwca 2017 roku.

 

Jednocześnie Fundusz informuje, że w przypadku wymienionych umów, stosownie do zapisów § 23 i 27 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zał. do tj. Dz.U.2016.0.1146):

- termin prawa świadczeniodawcy do korygowania raportu statystycznego upływa 9 sierpnia 2017 roku (po tym dniu nastąpi blokada możliwości przekazywania raportów statystycznych),

- termin rozliczenia wykonania umowy upływa 14 sierpnia 2017 roku (po tym dniu nastąpi blokada możliwości zlecania naliczania świadczeń do zapłaty, czyli generacji szablonów rachunków).

 

Dodatkowo Fundusz informuje, że planowana jest weryfikacja kontrolna poprawności rozliczeń m.in. wymienionych umów. Udostępnienie wyników weryfikacji wstępnie planowane jest na 28-31 lipca 2017 roku. Wszelkich korekt danych przekazywanych raportem statystycznym, w zakresie wymienionych umów, będzie należało dokonać najpóźniej do 9 sierpnia 2017 roku. Termin ten nie dotyczy umów niewymienionych w załączonym wykazie.

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na negatywny wynik weryfikacji o wadze "ostrzeżenia" oznaczony kodami: 50790002, 50811018, 50590007. W tych przypadkach nastąpi zmiana wagi negatywnego wyniku weryfikacji na "błąd" po 9 sierpnia 2017 roku. Dlatego wszelkich korekt danych sprawozdawczych należy dokonać przed tym terminem, pomimo wagi "ostrzeżenia".

 

 

Fundusz podkreśla, że komunikat dot. wyłącznie umów wymienionych w załączonym wykazie.

Waldemar Pliński
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR

Pliki do pobrania
Wykaz umów, o których mowa w komunikacie - 229 kB