logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

2017-07-13

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249) zmianie uległ sposób określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Od lipca 2017 r. świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ