logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Ewidencja danych w zakresie medycyny szkolnej

2017-07-27

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, w związku z ustawą wprowadzającą reformą edukacji (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz. U. poz. 59 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U. poz 60) dotyczącą m. in. likwidacji gimnazjów zobowiązuje świadczeniodawców, którzy rozliczają umowę POZ/2017 w zakresie medycyny szkolnej o aktualizację zasobów na dzień 1 września 2017r. dotyczących m. in. personelu, miejsc udzielania świadczeń w przedmiotowym zakresie. Przypominamy, że w celu poprawnej ewidencji oraz poprawnego rozliczenia świadczeń niezbędnym elementem jest zachowanie spójności danych zaewidencjonowanych w zasobach słownikowych. W przypadku objęcia opieką przez świadczeniodawcę nowej/przekształconej/dodatkowej szkoły należy zgłosić powyższy fakt poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy na nowe miejsce (gabinet) udzielania świadczeń najpóźniej do 10 sierpnia 2017r. (nr telefonu do komórki merytorycznej 71/79 79 416, 440). Dodatkowo, jeżeli jest to „nowa” szkoła w rozumieniu, że ulega zmianie Regon i NIP kompletne dane identyfikacyjne placówki należy przesłać na adres poz@nfz-wroclaw.pl  (nr telefonu do komórki merytorycznej 71/79 79 426, 433) najpóźniej do 21 sierpnia 2017r. w celu uzupełnienia przez DOW NFZ słownika szkół. Terminowe przesłanie informacji przez świadczeniodawców zapewni poprawny import danych z listami uczniów do DOW NFZ na dzień 1 września 2017r. Reasumując poprawny import list uczniów w połączeniu z załącznikiem nr 5 będzie podstawą poprawnego rozliczenia świadczeniodawcy za wrzesień 2017r.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .