logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-07-28

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że 28 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza od 1 października 2017 r. i w latach następnych w poniższych zakresach:

 

Kod

Nazwa

05.2300.021.02

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

05.2300.022.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

05.2300.023.02

REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY

05.2300.026.02

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

05.4300.300.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH  STACJONARNYCH

05.4306.300.02

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

05.4308.300.02

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

05.2300.024.02

REHABILITACJA WZROKU

05.4306.301.02

LECZENIE DZIECI ZE ŚPIĄCZKĄ

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 11 sierpnia 2017 r.

 

Cena oczekiwana zgodna komunikatem z dnia 25.10.2016 r. dotyczącym cen jednostek rozliczeniowych na rok 2017.

 

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ