logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2017

2017-08-01

   

W nawiązaniu do informacji z dnia 25.07.2017r. „Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” DOWNFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy udostępniona została funkcjonalność umożliwiająca zgłoszenie liczby etatów pielęgniarek i położnych w ramach danej umowy z DOWNFZ do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Zakres przekazywanych danych poprzez Portal Świadczeniodawcy obejmuje wyłącznie  liczbę etatów  pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2017 roku.

Przypominamy jednocześnie, iż wskazany termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 sierpnia 2017 roku nie będą przyjmowane. Przypominamy również, iż zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ