logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

2017-08-03

   

 

W zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

DOWNFZ uprzejmie informuje, że w dniu 6 lipca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, podpisał ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U.
z 2016 roku poz.1793 z późń. zm.).

            Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym  z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – analogicznych praw, jakie posiadają już kombatanci.

            Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której wzór przestawiamy poniżej.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.     

 

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  WSM

Pliki do pobrania
Załącznik - 1890 kB