logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2017-08-21

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) 17 sierpnia 2017 roku Dyrektor DOW NFZ ogłosił poniższe postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku

Rodzaj świadczeń

Zakres świadczeń

Kod zakresu świadczeń

Obszar kontraktowania

Leczenie szpitalne

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA (wraz z produktami skojarzonymi)

03.4250.030.02

Województwo dolnośląskie

Leczenie szpitalne

PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS (wraz z produktami skojarzonymi)

03.0000.340.02

Województwo dolnośląskie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI (wraz z produktami skojarzonymi)

02.1031.001.02

Województwo dolnośląskie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (wraz z produktami skojarzonymi)

02.1030.001.02

Powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 31.08.2017 r.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ