logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości -Załącznik 3c do umowy POZ

2017-09-08

   


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 sierpnia 2017r. dotyczącego załącznika 3c do umowy POZ tj. „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wraz z ich okodowaniem dla celów sprawozdawczości” sprawozdawanych komunikatem XML typu „ZBPOZ” za rok 2017, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wzywa niżej wymienionych świadczeniodawców do pilnego uzupełnienia danych do dnia 13 września 2017r.


3101009

3101035

3102034

3102105

3102161

3102354

3102355

3102509

3102859

3102886

3102912

3122104

3122113

3202076

3202098

3202112

3202226

3202324

3202403

3202404

3202417

3202528

3202600

3202677

3202831

3301020

3401010

3402295

3402473


Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433


 
Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .