logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców wybranych do realizacji świadczeń w postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2017-09-08

   

Dolnośląski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) informuje oferentów wybranych w toku postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne  nr:

 

01-17-000693/STM/07/1/07.0000.218.02/01,

01-17-000840/STM/07/1/07.0000.214.02/01,

01-17-000863/STM/07/1/07.0000.219.02/01,

 

iż zgodnie z art. 154 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.Dz.U. 2016, poz 1793 ze zm.), wniesienie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania, wstrzymuje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

W związku z toczącymi się obecnie postępowaniami odwoławczymi do wyżej wskazanych postępowań konkursowych, mając na uwadze w/w przepis ustawy, DOW NFZ zmuszony był wstrzymać podpisywanie umów z oferentami wybranymi w przedmiotowych  postępowaniach konkursowych.

 

Powyższe wykonanie obowiązku ustawowego przez DOW NFZ nie podważa wyników postępowań konkursowych nr:

01-17-000693/STM/07/1/07.0000.218.02/01

01-17-000840/STM/07/1/07.0000.214.02/01

01-17-000863/STM/07/1/07.0000.219.02/01.

 

Wobec tego przypomnieć należy, iż umowy z oferentami wybranymi w postępowaniach konkursowych zawarte zostaną w terminie późniejszym z datą obowiązywania od 1.09.2017 roku. Oferenci wybrani w toku przedmiotowych postępowań obowiązani są do udzielania świadczeń od dnia 1.09.2017 r. Zrealizowane świadczenia zostaną rozliczone po podpisaniu umów.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ