logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres obowiązywania zakończy się z dniem 30.09.2017r.

2017-09-19

   

W oparciu o  przepisy § 23 ust. 1 i  § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 1146), Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o ostatecznych terminach rozliczenia umów, których okres obowiązywania zakończy się z dniem 30.09.2017 roku:

-  09 listopada 2017r. mija termin prawa świadczeniodawcy do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w okresie styczeń – wrzesień 2017r. (po tym dniu nastąpi blokada możliwości przekazywania raportów statystycznych),

-  14 listopada 2017r.  upływa  ostateczny termin rozliczenia wykonania umowy (po tym dniu nastąpi blokada możliwości zlecania naliczania świadczeń do zapłaty, czyli generacji szablonów rachunku).

 

W związku z tym prosimy o dokonanie wszystkich rozliczeń w terminach podanych powyżej.

 

 

Waldemar Pliński
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego