logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat w sprawie ustalenia dwóch okresów rozliczeniowych dla umów w rodzaju Leczenie Szpitalne (SZP), Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS), Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (SOK)

2017-09-27

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku ze zmianą od dnia 1 października 2017r. cen jednostek rozliczeniowych ustala się dwa okresy rozliczeniowe dla wszystkich umów w rodzaju SZP, AOS, SOK tj.:

I okres rozliczeniowy obowiązujący od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.09.2017r. 

II okres rozliczeniowy obowiązujący od dnia 01.10.2017r. do dnia 31.12.2017r.

z uwzględnieniem przepisów Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1146) tj.:

- § 23 ust. 1 - Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego (import sprawozdawczości) w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego;

- § 27 ust. 2 - Rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu.

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych