logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Medycyna szkolna PAŹDZIERNIK 2017r. -załącznik nr5 do umowy POZ

2017-10-02

   

    Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
przypomina, że zgodnie z  § 27. punkt 6 Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. z póżn.zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej „Listy uczniów o których mowa w ust.4, należy potwierdzać nie rzadziej niż dwukrotnie (w marcu i październiku) w każdym roku, podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej szkole; informacja sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminie: do dnia 7 marca oraz do dnia 7 października każdego roku.”


 


 


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .