logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy.

2017-10-06

   

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 października 2017 roku.

 

W związku z procesem aneksowania  umów wieloletnich Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w załącznikach do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 października 2017 roku (w szczególności niezgodności dotyczących personelu, sprzętu, harmonogramów, profili medycznych oraz umów podwykonawczych) należy niezwłocznie skorygować wszelkie dane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy  przekazać wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy - Moje pełne dane - Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

 

Po upływie tego terminu wnioski portalowe wprowadzające powyższe zmiany, będą akceptowane pod warunkiem zachowania terminu określonego w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 -j.t.).

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów :

 

- 71/ 79 79 238

- 71/ 79 79 408

- 71/ 79 79 372

- 71/ 79 79 284

- 71/ 79 79 291

- 71/ 79 79 253

- 71/ 79 79 411

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ