logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ

2017-10-20

   

     Informujemy, że w związku z problemami z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ aktualnie niemożliwa jest pełna i prawidłowa komunikacja na poziomie sprawozdawczości i rozliczeń umów zawartych z Funduszem, jak również występują problemy z działaniem innych aplikacji wspomagających (np. obsługa kart DiLO, zgłaszanie zmian do umów).
Trwają prace nad jak najszybszym usunięciem ww. problemów. Natychmiast po przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu zostanie opublikowany stosowny komunikat.
    W związku z powyższym, skróceniu ulegnie termin płatności określony w §24.1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zał. do tj. Dz.U.2016.0.1146 ze zm.)

     Dodatkowo informujemy, że w przypadku czasowej niedostępności prawidłowej obsługi kart DiLO, świadczenia powiązane z kartą DiLO, której nie można było wydać w okresie trwania awarii (a więc wydanie nastąpi w późniejszym terminie), zostaną uznane za prawidłowe.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .