logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ

2017-11-02

   

     W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 października 2017 roku informujemy, że problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego DOW NFZ zostały rozwiązane i aktualnie możliwa jest już pełna i prawidłowa komunikacja na poziomie sprawozdawczości i rozliczeń umów zawartych z Funduszem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących umów i rozliczeń prosimy o kontakt z Wydziałem Informatyki:
(071 79 79 311, 071 79 79 400,
filip.gorczynski@nfz-wroclaw.pl, serwiscl@nfz-wroclaw.pl)

    Biorąc pod uwagę problemy z rozliczeniem miesiąca października 2017 roku przypominamy, że skróceniu ulegnie termin płatności określony w § 24.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.). Faktury złożone w terminach 1–10 listopada 2017 roku będą miały zachowany termin płatności na dzień 15 listopada 2017.

    W wyjątkowych sytuacjach (w przypadku problemów z rozliczeniem do 10 listopada br.), faktury złożone w terminach 11–15 listopada br., będą miały ustalony termin płatności na dzień 20 listopada 2017, po złożeniu indywidualnego wniosku przez świadczeniodawcę.

     Dodatkowo, w związku z trudnościami z wystawianiem kart DiLO, informujemy, że zakwestionowane w procesie weryfikacji świadczenia powiązane z kartą DiLO, zostaną uznane za prawidłowe po przysłaniu do Funduszu pisma ze wskazaniem, których świadczeń dotyczy problem. Prosimy o podanie w przedmiotowym piśmie następujących informacji: nr karty DiLO, Id rozliczenia i/lub datę wykonania świadczenia.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .