logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: PSY, REH, STM, PRO, SPO, OPH

2017-11-30

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Integralną częścią protokołu jest:

·        Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz 

·        Oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2018 r.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy oraz dostarczenie dokumentu wraz z załącznikami do DOW NFZ do dnia 8 grudnia 2017 r.

 

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.

Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2018”

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Pobieranie plików_instrukcja - 438 kB