logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady w dniu 25.09.2017 r.

2017-12-06

   

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 23 czerwca 2017r.

3.      Rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Dyrektora DOW NFZ dotyczącej zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez  podmioty lecznicze zakwalifikowane do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o negocjacjach finansowych – pisemna informacja dla członków Rady.

4.      Rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Dyrektora DOW NFZ
w zakresie stanu kontraktowania świadczeń w roku 2017, w szczególności dotyczącej rehabilitacji, opieki paliatywnej i hospicyjnej, stomatologii – pisemna informacja dla członków Rady.

5.      Rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Dyrektora DOW NFZ dotyczącej wydawanych w I półroczu 2017 r. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.

6.      Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres II kwartału
2017 r. wraz analizą przyczyn, wg rodzajów świadczeń.

7.      Przedstawienie przez Dyrektora DOW NFZ informacji w zakresie sposobu wykonywania przez świadczeniodawców w I półroczu 2017 r. obowiązków wynikających z art. 20 - 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, analiza oczekujących w oparciu o dane przekazane przez świadczeniodawców.

8.      Rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Dyrektora DOW NFZ dotyczącej kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez DOW NFZ w I półroczu 2017 r.

9.      Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.

10.  Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

11.  Zamknięcie posiedzenia.

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  343