logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 r.

2017-12-06

   

W dniu 28 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 25 września 2017 r.

3.     Uchwalenie Planu pracy DOW NFZ na rok 2018  - podjęcie uchwały.

4.     Uchwalenie Planu pracy Rady DOW NFZ na rok 2018  - podjęcie uchwały.

5.    Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres III kwartału 2017 r. wraz analizą przyczyn, wg rodzajów świadczeń.

6.     Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału.

7.     Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

8.    Rozpatrzenie propozycji zmian do Regulaminu Rady DOW NFZ – podjęcie uchwały.

9.    Zamknięcie posiedzenia.

 

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  343