logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNA informacja nt. ostatecznego terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2017 rok

2018-01-04

   

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.), Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym. Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2017 roku (dot. aktualnego okresu rozliczeniowego), w tym złożenie wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej, powinno nastąpić więc najpóźniej do 10 stycznia 2018 roku.

 

               Mając na uwadze powyższe unormowanie, w związku z koniecznością dokonania analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2017, od dnia 13 stycznia 2018 roku (od północy z 12 na 13 stycznia) wprowadzona zostanie pełna blokada importu danych.

 

Jednocześnie informujemy, że blokada możliwości zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów, nastąpi 14 lutego 2018 roku.

 

Blokadą nie zostaną objęte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ratownictwa Medycznego, Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF