logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2018-01-18

   

W związku z trwającym procesem aneksowania  umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu po raz kolejny przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w załącznikach do aneksu wprowadzającego jednolitą treść umowy od dnia 1 stycznia 2018 roku (w szczególności niezgodności dotyczących personelu, sprzętu, harmonogramów, profili medycznych oraz umów podwykonawczych) należy niezwłocznie skorygować wszelkie dane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy i przekazać wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy - Moje pełne dane - Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

 

Po upływie tego terminu wnioski portalowe wprowadzające powyższe zmiany, będą akceptowane pod warunkiem zachowania terminu określonego w § 6 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 z późn.zm.).

            Przypominamy również, że powyższa weryfikacja jest konieczna również z uwagi na późniejsze konsekwencje w postaci weryfikacji zrealizowanych świadczeń, gdyż w przypadku udzielania ich niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy -  świadczenia zostaną zakwestionowane jako zrealizowane niezgodnie z umową.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 

- 71/ 79 79 238

- 71/ 79 79 408

- 71/ 79 79 372

- 71/ 79 79 284

- 71/ 79 79 291

- 71/ 79 79 253

- 71/ 79 79 411

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ