logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Komunikat dot. realizacji świadczenia jednostkowego 5.05.00.0000097– podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży

2018-04-11

   

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczenia jednostkowego 5.05.00.0000097 – podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży wyjaśniam, że zgodnie z zarządzeniem nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna wartość ww. produktu rozliczeniowego wyliczana jest na podstawie kosztu zakupu leku, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 300 mcg/2ml (1500 IU) określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia. W celu prawidłowego sprawozdania/rozliczenia przedmiotowego produktu rozliczeniowego świadczeniodawca w raporcie statystycznym powinien wykazać następujące wartości atrybutów komunikatu SWIAD:

  1. Kod specjalnego rozliczenia = „SK” (rozliczenie wg specyfikacji kosztowej/faktury/rachunku),

  2. Krotność = wartość wyliczona na podstawie ceny z faktury zakupy (z zastrzeżeniem jak opisano w zarządzeniu),

  3. Krotność faktyczna = 1 (jedno świadczenie – tu jedno podanie 300 µg immunoglobuliny RhD ujemnej),

  4. Procedura wg ICD-9 – 99.111.

Podanie może być dosumowane, w jednym zestawie świadczeń, do innego świadczenia aos realizowanego w danym dniu. Jego sprawozdanie/ rozliczenie powinno być udokumentowane kopią/skanem faktury zakupu leku przesyłaną do oddziału NFZ.

Waldemar Pliński
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF