logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-04-27

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) umowy zawarte w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujące do 30 czerwca 2018 roku zostaną przedłużone do 31 grudnia 2018 roku.

W związku z powyższym Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż propozycje finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres, tj.: od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zostaną przedstawione do 30 maja 2018 roku.

            Jednocześnie przypominamy, iż powyższe nie dotyczy zakresów, dla których 16 kwietnia 2018 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ