logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na kolejny okres rozliczeniowy – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2018-05-09

   

W związku z planowanym rozpoczęciem procesu aneksowania umów w rodzaju AOS na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zaktualizowania i zweryfikowania danych w Portalu Świadczeniodawcy.

Wszystkie dokonane zmiany potencjału należy przekazać w formie wniosku za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy najpóźniej do dnia 30 maja 2018 roku, z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany do umowy, przekazane za pomocą Portalu Potencjału po dniu 30 maja 2018 roku nie będą uwzględnione w umowie na kolejny okres rozliczeniowy i będą wymagały ponownego zgłoszenia.

W zakresie dostępności komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu oraz zasobów w Portalu Potencjału należy pamiętać również o konieczności pozostawienia pola „data do” pustego (bezterminowo) lub większego niż 01.07.2018r.

Przypominamy również, że harmonogram profili medycznych musi być zgodny z harmonogramem dostępności komórki.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało brakiem poprawnych danych w przygotowanych dla Państwa umowach w kolejnym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji może skutkować zakwestionowaniem rozliczonych świadczeń.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawdzenia załączników „harmonogram-zasoby” oraz  „wykaz podwykonawców” na kolejny okres rozliczeniowy w momencie ich podpisywania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy dokonać niezbędnych zmian za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy (najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania w/w umowy). Wnioski przekazane do DOW NFZ po wskazanym terminie zostaną odrzucone z uwagi na niezachowanie terminu określonego w § 6 ust. 2 cyt. powyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

 

 – 71/79-79-238; 71/79-79-372

 – 71/79-79-291; 71/79-79-305

 – 71/79-79-284; 71/79-79-408

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ