logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)

2018-05-29

   

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu obliczeniowego Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących ustalania wartości współczynników korygujących ql,j, przy ustalaniu nowych wartości ryczałtu w II półroczu 2018 roku.

Aby Oddział mógł przyznać dodatkowe punkty należy:

1.     Przekazać dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikat akredytacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczący profili systemu zabezpieczenia, ważny przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania;

2.     Przekazać, w okresie obliczeniowym, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu dokumenty, ważne w okresie obejmującym okres planowania:

a)    świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej,

b)    świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z powyższym rozporządzeniem okres planowania (i+1) – to okres rozliczeniowy, dla którego ustala się kwotę ryczałtu systemu zabezpieczenia, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu; okres obliczeniowy (i) – to okres rozliczeniowy poprzedzający okres planowania, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ