logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Podstawy prawne RTM 2018 (aktualizacja)

2018-07-03

   

USTAWY:

 

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2017.1938 z późn.zm.);

·         Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t.Dz.U.2017.2195 z późn.zm.);

 

 

ROZPORZĄDZENIA:

 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t.Dz.U.2016.1146 z późn.zm);

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2013.1176);

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przetwarzania (Dz.U.2016.1372 z późn.zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn.zm.);

 

 

ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ:

 

·         Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn.zm.

·         Zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  SRM 71 79-79-468/469