logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rzecznik Prasowy - informacje

Wyjaśnienia do materiału prasowego, który ukazał się w Gazecie Wyborczej

2018-07-03

   

W związku z dzisiejszym artykułem w dodatku wrocławskim Gazety Wyborczej pt. „Bez limitu nie działa” Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia:

 

Nie jest prawdą, że ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie działa.

Dolnośląski Oddział na bieżąco monitoruje sytuację i do chwili obecnej nie otrzymał żadnego sygnału, by którakolwiek z placówek odesłała pacjenta ze szczególnymi uprawnieniami. Żaden z pacjentów nie zgłaszał problemów z dostępem do świadczeń wynikających z nierespektowania przez placówki medyczne nowych uprawnień dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoby uprawnione, które wczoraj zgłosiły się do poradni i przedstawiły orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymały terminy wizyt u lekarzy poza kolejnością.

 

Warto przypomnieć, że 1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach, która wprowadza uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej oraz prawo do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.

Niepełnosprawni uzyskują również dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymogu uzyskania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa znosi również limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych ze środków Funduszu.

Pacjent, który chce skorzystać z nowych przepisów powinien posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Na Dolnym Śląsku placówki medyczne realizujące  w ramach umowy z DOW NFZ świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej otrzymały dodatkowe pieniądze na realizację świadczeń dla osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu co umożliwi nie tylko przyjęcie większej liczby pacjentów, ale również  m.in. zwiększenie obsady personelu medycznego.  Dolnośląski Oddział Wojewódzki już w czerwcu ogłosił 14 postępowań konkursowych w różnych zakresach rehabilitacji, co z pewnością zwiększy liczbę placówek i fizjoterapeutów, a tym samym zapewni jeszcze lepszą dostępność do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Na bezlimitową rehabilitację oraz wyroby medyczne osób niepełnosprawnych  w stopniu znacznym Dolny Śląsk otrzymał dodatkowo 28 mln zł.

 

 

 

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .