logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady w dniu 21.05.2018 r.

2018-07-10

   

 

 

W dniu 21 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 6 marca 2018 r.

3.       Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres I kwartału
2018 r. wraz analizą przyczyn, wg rodzajów świadczeń.

4.       Informacja Dyrektora DOW NFZ dotycząca stanu kontraktowania świadczeń na rok 2018

5.       Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.

6.       Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

7.       Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  343