logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady w dniu 04.06.2018 r.

2018-07-10

   

 

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.      Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 21 maja 2018r.

3.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego DOW NFZ za rok 2017 – podjęcie uchwały.

4.      Rozpatrzenie sprawozdania z działalności DOW NFZ za rok 2017 – podjęcie uchwały.

5.      Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

6.      Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  343