logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja nt. zmiany finansowania umów realizowanych w okresie rozliczeniowym styczeń-czerwiec 2018 r. przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ

2018-08-03

   

W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego (styczeń-czerwiec 2018 roku) w umowach w rodzaju Leczenie Szpitalne realizowanych przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń (umowy 03/8, 03/3 oraz 03/5) w Portalu Świadczeniodawcy w plikach dedykowanych zostały zamieszczone propozycje zmian finansowych w umowach.

Propozycje zmian zostały opracowane na podstawie sprawozdawczości CBS wg stanu na dzień 23 lipca 2018 roku i obejmują kompleksowe bilansowanie umów we wszystkich zakresach oraz zwiększenie umów w zakresach z rodzaju: Leczenie Szpitalne (poza zakresami dot. Świadczeń Wysokospecjalistycznych) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

W przypadku wszelkich niezgodności z aktualnym stanem sprawozdawczości prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku pod następującymi numerami telefonów: AOS–71 7979298, SZP–71 7979286, PRT–71 7979183, REH–71 7979405, SOK–71 7979286 lub drogą elektroniczną pod adresem bilansowanie@nfz-wroclaw.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 1 OWU świadczeniodawcom przysługuje prawo korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej do 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego umowy. Dla umów realizowanych w okresie rozliczeniowym styczeń-czerwiec 2018 roku termin ten przypada na 9 sierpnia 2018 roku.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ