logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii

2018-08-06

   

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację w sprawie:

- zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii i programach lekowych

1. zmianie na 1.11 ulega numer wersji komunikatu.

2. pod elementem " komunikat " dodaje się element " slow-nadrz " z opisem w kolumnie "Poziom w hierarchii" o wartości "1", z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-n", z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Wymagane wersje słowników nadrzędnych do zaimportowania danych z bieżącego komunikatu."

Dla elementu " slow-nadrz " wprowadza się poniższe atrybuty:

•" kod-slownika " z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości " Ciąg do 6 znaków " oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Kod słownika ".


•"wer-tech" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości " Liczba 5,0" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Wersja techniczna ".

3. pod elementem " komunikat " usuwa  się element "slowniki", "jednostka-miary", "grupa-substancji".

Format PRH zmodyfikowany pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.


- nowego komunikatu ze słownikiem grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych

1. dodany zostaje nowy komunikat GRS numer wersji komunikatu 1.0

Format GRS pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.

Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem wartości progu kosztowego rozliczania substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika kosztowego, o którym mowa w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz  średniego kosztu rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w § 25 do Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Słowniki PRH oraz GRS publikowane od dnia 1 października 2018 r. będą już w nowym formacie.

 


Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  źródło: Departament Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania
format komunikatu PRH 1.11 - 32 kB
format komunikatu GRS 1.0 - 36 kB