logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Informacja dot. obowiązku sprawozdawania elementu nfz:psychiatria

2018-08-06

   

            W związku z zarządzeniem nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz przyjętych w nim rozwiązań mających na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2018.852), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji zgodnie z ww. komunikatem.

            W zakresie elementu „nfz:psychiatria” ww. komunikat należy stosować do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 lipca 2018 roku (dot. świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego).

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR