logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne - ARCHIWUM

WAG.261.3.7.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-08-28

   Zakup subskrypcji producenta oprogramowania VMware

Zakończono przyjmowanie ofert

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 2450 kBZbiorcze zestawienie ofert - 332 kBOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - 26 kB
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - 378 kBUnieważnienie postępowania - 464 kB