logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców.

2018-08-29

   

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 76/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.08.2018r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w zakresie:

·         leczenia szpitalnego;

·         opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (w tym program pilotażowy w centrum zdrowia psychicznego);

·         świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

·         opieki paliatywnej i hospicyjnej;

 DOW NFZ przedstawia zasady rozliczeń dodatkowych środków przyznanych ratownikom medycznym w okresie od 1 lipca 2017r do 31 grudnia 2017r. oraz od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r:

1.     w okresie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 31 lipca 2018r. warunkiem sfinansowania należności za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych jest dostarczenie do DOW NFZ w terminie 14 dni od daty podpisania zmiany umowy rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2a do zarządzenia nr 76/2018/DSOZ.

2.     w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. świadczeniodawca jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych za miesiąc poprzedni wraz z oświadczeniem potwierdzającym dokonanie wypłaty tych środków.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do zarządzenia nr 76/2018/DSOZ.

 

Rachunki oraz oświadczenia przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności ich pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s.73).

 

Podpis:

Łukasz Sendecki

Naczelnik Wydziału

Ekonomiczno-  Finansowego

 

   

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w.; 481; 495; 417; 455;

403; 235; 402; 391; 428; 373, 494

 

 

 

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Pliki do pobrania
załącznik 2a do zarządzenia nr 76/2018/DSOZ - 12 kB
załącznik 2b do zarządzenia nr 76/2018/DSOZ - 12 kB