logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Dotyczy umów w rodzaju 03/3, 03/5, 11/1. Odblokowanie możliwości dokonania korekt sprawozdawczych/rozliczeniowych oraz publikacja wyników weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości z realizacji ww. umów za okres I-VI 2018 roku.

2018-09-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów typu: 03/3, 03/5 i 11/1, dla których zakończył się okres rozliczenia umów najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

Świadczeniodawcy wymienieni w załączniku nr 1, w terminie do 14 września 2018 roku, powinni dokonać stosownych korekt sprawozdawczych/rozliczeniowych. W przypadku niedokonania korekt, DOW NFZ zastosuje kroki przewidziane w § 28 ogólnych warunków umów [zał. do rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U.2016.0.1146 ze zm.)].

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 - 94 kB