logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ we wszystkich rodzajach świadczeń

2018-09-11

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), konieczne jest ponowne przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie pielęgniarek i położnych. Przedmiotową informację należy przekazać  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 września 2018 roku.

Obowiązek przesłania przedmiotowych danych dotyczy także świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresie dziennym.

Zakres przekazywanych poprzez Portal Świadczeniodawcy danych obejmuje wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ