logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-20

   

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4, 6 i 18 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że przekazywane do tutejszego Oddziału informacje zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw winny dotyczyć wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.  Zgodnie z cytowanym aktem prawnym przekazywane do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dane nie mogą obejmować liczby etatów lekarzy, którzy  odbywają szkolenie specjalizacyjne  w trybie rezydentury.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ