logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS (typ umowy 02/1 i 02/4) kończących się z dniem 31.12.2018 r.

2018-09-21

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1515), na podstawie art.11 ust 1 „na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS (umowy 02/1 i 02/4) do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W związku z powyższym prosimy o wydrukowanie odpowiedniego załącznika:

zał. 1- zgoda na aneksowanie umowy

zał. 2- brak zgody na aneksowanie umowy

i po jego podpisaniu przez osobę upoważnioną przesłanie skanu na adres: aos_aneksowanie@nfz-wroclaw.pl do dnia 28 września 2018 roku.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Zał. nr 1 - zgoda - 12 kB
Zał. nr 2 - brak zgody - 12 kB