logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Komunikat w sprawie udostępnienia szablonów za wrzesień 2018 roku po podwyżce.

2018-10-30

   

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. i Zarządzenia 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnił szablony korekt oraz szablony rozliczeniowe za wrzesień 2018 roku

Świadczeniodawcy, którzy podpisali stosowne aneksy finansowe mają możliwość pobrania przedmiotowych szablonów oraz ich rozliczenia.  

DOW NFZ informuje jednocześnie, że Świadczeniodawcy, którzy nie podpisali do tej pory aneksów finansowych w zakresie POZ, a posiadają w umowie zakres lekarza POZ, nie będą mogli skutecznie rozliczyć się za październik 2018 roku

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  071/7979427