logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2019 w rodzajach: PSY, PRO, SOK

2018-11-21

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Integralną częścią protokołu jest:

·         Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz 

·         Oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2019 r.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy oraz dostarczenie dokumentu wraz z załącznikami do DOW NFZ do dnia 26 listopada 2018 r.

 

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.

Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2019”

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Oświadczenie_potencjał - 25 kB
Oświadczenie - 26 kB
Instrukcja pobierania plików - 274 kB