logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Informacje dodatkowe dotyczące wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców POZ (0113/)

2018-12-14

   

DOW NFZ we Wrocławiu informuje świadczeniodawców, że wnioski w zakresie dofinansowania na sprzęt IT od dnia 15-12-2018r. należy składać zgodnie z § 4 ust. 2 Zarządzeniem nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06-12-2018r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców tylko i wyłącznie w siedzibie DOW NFZ we Wrocławiu przy ulicy Joannitów 6.

DOW NFZ zachęca świadczeniodawców do nie odkładania złożenia wniosku do 21-12-2018r. rekomendujemy składanie wniosków do środy tj.
19-12-2018r. ponieważ po tej dacie nie gwarantujemy rozpatrzenia wniosków wymagających uzupełnienia.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 ww. zarządzenia warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o której mowa w ust. 1 ww. zarządzenia, jest złożenie w siedzibie DOW NFZ poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .