logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Informacja nt. trybu odwoływania się od negatywnego wyniku weryfikacji w przypadku tzw. „koincydencji”

2018-12-19

   

            Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w przypadku zakwestionowania świadczeń z powodu tzw. „koincydencji” (świadczenia udzielane na rzecz tego samego świadczeniobiorcy, w tym samym czasie, przez różnych świadczeniodawców – w sytuacji, gdy zasady rozliczeń wykluczają możliwość jednoczesnego rozliczania takich świadczeń) świadczeniodawca, w uzasadnionych przypadkach, zawsze ma prawo odwołać się od wyniku weryfikacji jak i złożyć stosowne wyjaśnienia.

            Odwołanie, w formie pisemnej kierowanej do Dyrektora DOW NFZ, powinno jednoznacznie wskazywać świadczenia, których dotyczy (np. poprzez wskazanie pozycji/nr-u/roku księgi głównej lub daty świadczeń i identyfikatora świadczeniobiorcy) oraz uzasadnienie. Należy mieć na uwadze, iż Fundusz rozpatruje sprawy związane z „koincydencjami” pod kątem zasad rozliczeń wynikających z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie aspektów medycznych.

Nie ma potrzeby przekazywania kopii dokumentacji medycznej. Fundusz, na podstawie art. 26.3.2 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2017.1318), zwróci się z prośbą o przekazanie kopii dokumentacji medycznej, w sytuacji gdy będzie to niezbędne.

            Świadczeniodawca każdorazowo powinien przeanalizować treści zawarte w dokumentacji medycznej pod kątem ew. przesłanek mogących wskazywać drugą stronę „koincydencji” (np. przekazanie pacjenta do innego świadczeniodawcy celem konsultacji, nieobecność pacjenta w oddziale, dostarczanie przez rodzinę pacjenta produktów/wyrobów medycznych zleconych przez lekarza POZ), co może pozwolić na samodzielnie rozwiązanie problemu. Ze statystyk rozpatrywania przedmiotowych spraw wynika, że przyczyną większości „koincydencji” są pomyłki w danych sprawozdawczych: w datach, w identyfikatorze świadczeniobiorcy, omyłkowe sprawozdanie informacji o świadczeniu, którego finansowanie odbywa się pomiędzy świadczeniodawcami lub które nie miało miejsca.

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR