logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Aktualizacja ogłoszenia o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, szkoleń lub zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców POZ (0113)

2018-12-22

   

     W związku z wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2018 roku Zarządzenia Nr 133/2018/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:

  • w celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa wniosek, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu,
  • środki przekazywane są uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

    Jednocześnie, w związku z zagrożeniem wykorzystania określonej puli środków pochodzących z dotacji, jak również zagrożeniem braku możliwości realizacji płatności z niej wynikających, DOW NFZ rekomenduje składanie wniosków w możliwie najszybszym terminie, tj. w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .