logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNA informacja nt. terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2018 rok

2019-01-08

   

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm. – OWU), Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym. Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2018 roku, w tym złożenie wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej, powinno więc nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2019 roku.

 

Mając na uwadze powyższe unormowanie, w ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2018, uwzględniane będą dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 20 dnia stycznia 2019 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że blokada możliwości przekazywania danych sprawozdawczych nastąpi 10 lutego 2019 roku (§ 23.1 OWU), a blokada zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów nastąpi 14 lutego 2019 roku (§ 27.2 OWU).

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF