logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości 2018r. umowa POZ - załącznik 3a

2019-01-11

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podczas przeprowadzonej analizy przesyłanych danych w ramach Załącznika nr 3a do umowy POZ/2018 -Wykaz świadczeń POZ obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ, Położnej POZ sprawozdawanych komunikatem XML typu „SWIAD” w okresie od stycznia do listopada 2018r. stwierdzono, iż wystąpiły niespójności/brak danych wymagające wyjaśnienia.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 3a w terminie do 25 stycznia 2019 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Wykaz świadczeniodawców został sporządzony na dzień 11.01.2019r.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
PLIK_2019-01-11 - braki 3a - 31 kB