logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11

   

W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 34), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 1. „Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1)    ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

2)    ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3)    ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy”.

Jednocześnie informujemy, iż termin na przekazanie liczby ratowników medycznych do DOW NFZ według stanu na dzień 1  stycznia 2019 r. wskazany w § 2 ust. 2 pkt. 1 zostaje przesunięty do dnia 21 stycznia 2019r.

Dodatkowo informujemy, iż świadczeniodawca dokonując zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych w Portalu Świadczeniodawcy, bezwzględnie powinien wykorzystać odpowiedni plik dedykowany do rodzaju umowy LSZ lub RTM (w załączeniu).

 

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Szablon pliku dla RTM - 0 kB
Szablon pliku dla LSZ - 0 kB