logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019-01-11

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z  art.6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o której mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy. Kwota zbiorcza powinna dotyczyć okresu do 30.06.2019 r.

Przedmiotową informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 21 stycznia 2019 roku.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ