logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za styczeń 2019 roku

2019-01-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podopiecznych POZ od nw. świadczeniodawców:

lekarz

pielęgniarka

położna

medycyna szkolna

3101029

3101029

3101029

3101029

3101104

3101104

3101088

3102651

3102103

3102103

3101104

3102886

3102108

3102160

3102103

3102942

3102160

3102207

3102108

3202183

3102207

3102222

3102160

3307002

3102222

3102252

3102207

3407431

3102252

3102347

3102222

3505000

3102347

3102661

3102252

 

3102661

3102879

3102347

 

3102879

3102886

3102879

 

3102886

3102948

3102886

 

3102948

3122093

3102948

 

3122093

3202014

3122093

 

3202014

3202016

3202014

 

3202016

3202096

3202016

 

3202096

3202112

3202096

 

3202112

3202135

3202112

 

3202135

3202411

3202135

 

3202183

3202639

3202183

 

3202411

3202653

3202411

 

3202639

3301039

3202653

 

3202653

3302027

3302027

 

3301039

3302048

3302048

 

3302022

3302663

3302663

 

3302027

3302673

3302673

 

3302048

3305006

3306006

 

3302663

3402009

3402009

 

3302673

3402239

3502108

 

3402239

3402364

 

 

3402364

3502099

 

 

3502099

 

 

 

 

Dane w zakresie lis podopiecznych prosimy pilnie przesłać dzisiaj do godziny 16:00. Po dokonaniu eksportu proszę zwrócić szczególną uwagę na komunikat zwrotny po wczytaniu danych do SINFZ.

 Przypominamy, że należy przed dokonaniem eksportu pobrać plik umowy z portalu świadczeniodawcy.

 

 

Grażyna Ćwik
Kierownik Działu
Obsługi Kart Elektronicznych

  71 7979 387