logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz braków i rozbieżności - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-02-14

   

Wykaz braków i rozbieżności - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

 

Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy przekazali błędnie wypełniony załącznik lub go nie przekazali. Przypominamy, że w polu „Nazwa i adres jednostki” ma znajdować się nazwa i adres jednostki DPS a nie świadczeniodawcy. Ponadto prosimy o sprawdzanie ilości z załącznika z ilością wysyłaną do weryfikacji w poszczególnych miesiącach.

 

kod

5.01.00.0000022

5.01.00.0000096

ogółem

informacja

3101002

 

 

 

brak załączników

3101003

13

13

 

ilość na liście Pielęgniarki

3101017

246

 

 

złożony stan na luty

3101026

 

 

 

brak załączników

3101088

 

 

60

zamiast jednostki nazwa świadczeniodawcy

3102069

 

 

 

brak załączników

3102120

 

 

 

brak załączników

3102143

 

 

 

brak załączników

3102177

69

10

 

ilość na liście Pielęgniarki

3102252

130

12

 

brak pieczątki świadczeniodawcy

3102329

 

 

 

brak załączników

3102524

 

127

 

brak załącznika dla listy Lekarza

3102651

 

 

 

brak załączników

3102665

13

13

 

ilość

3102674

 

 

40

ilość

3102858

 

 

 

brak załączników

3102876

 

 

 

brak załączników

3122042

121

121

 

ilość

3122055

 

 

82

ilość

3201021

 

 

 

brak załączników

3201152

70

 

 

brak załącznika dla listy Pielęgniarki

3202004

 

 

 

brak załącznika dla listy Pielęgniarki

3202011

 

 

 

brak załączników

3202013

43

 

 

brak załącznika dla listy pielęgniarki

3202027

28

28

 

ilość oraz zamiast jednostki nazwa świadczeniodawcy

3202045

 

 

 

brak załączników

3202056

49

49

 

ilość

3202330

 

 

60

ilość

3202417

 

 

 

brak załączników

3202429

50

60

 

ilość

3202430

 

 

126

ilość

3301015

 

 

 

brak załącznika dla listy Lekarza

3301039

 

 

 

brak załączników

3302278

39

38

 

ilość

3302469

 

 

 

brak załącznika

3302663

 

 

269

złożony stan na luty

3402024

 

 

 

brak załączników

3402025

 

 

 

brak załączników

3402055

 

 

21

ilość

3402203

 

 

 

brak załączników

3402359

 

 

 

brak załączników

3402461

 

 

 

brak załączników

3402467

 

 

 

brak załączników

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

§ 15 Punkt 4. „Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust.2 pkt 7, potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.

 

Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ (informacja o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza POZ / pielęgniarki POZ) składany do 7 stycznia 2019 roku dotyczy I półrocza 2019 roku.

 

Niezbędne jest umieszczenie na załączniku numeru umowy aktualnej na 2019 rok wraz z kodem świadczeniodawcy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 71 7979387.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .