logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz braków i rozbieżności - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-02-22

   

Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia listę świadczeniodawców, którzy nie przekazali załączników lub u których występuje rozbieżność ilości z załącznika a stanem z weryfikacji.  

Zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

§ 15 Punkt 4. „Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust.2 pkt 7, potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.

 

 

Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ składany do 7 stycznia 2019 roku dotyczy I półrocza 2019 roku.

Stan z załącznika nie może być mniejszy niż ilość zweryfikowana. 

 

Niezbędne jest umieszczenie na załączniku pieczątki świadczeniodawcy, numeru umowy aktualnej na 2019 rok wraz z kodem świadczeniodawcy, w polu „Nazwa i adres jednostki” ma znajdować się nazwa i adres jednostki DPS a nie świadczeniodawcy. Ponadto prosimy o sprawdzanie ilości z załącznika z ilością wysyłaną do weryfikacji w poszczególnych miesiącach.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 71 7979387.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
2019.02 DPS braki i rozbieżności - 12 kB